Fio banka dokáže půjčit i podnikatelům

Nejsou to jenom klienti z řad fyzických osob, kterým dokáže Fio banka půjčit peníze. Stejně tak to jsou také úvěry podnikatelské, kterých lze snadno využít. Zjistěte, jaké existují možnosti. Segment podnikatelských úvěrů je zajímavý v tom, že má široké možnosti využití peněz. To se samozřejmě týká rozvoje firmy, ale konkrétních variant může být skutečně mnoho. Dané specifikum platí i u úvěrů, které jsou spojeny právě s touto konkrétní bankou. Můžeme tedy říci, že si může půjčit každý podnikatel, bez ohledu na své priority a bez ohledu na to, na co konkrétně peníze potřebuje využít.

Kolik peněz Fio banka podnikatelům nabídne?

Zmiňme také specifika daného úvěru, jelikož platí, že jsou minimálně zajímavá. Máme-li být konkrétní, tak musíme začít částkou, která je dostupná. Ta je rozhodně zajímavá, jelikož Fio banka nabídne částku od tří, až do sumy 300 milionů korun českých. Ta je následně kombinována s termínem splatnosti, který je primárně nastaven na dobu až osmi let. Vše lze ale řešit individuálně a dobu splácení si prodloužit. Samozřejmě spolu s úvěrem je spojeno také ručení, kde banka umožní kromě nemovitosti ručit třeba také pohledávkami.

Jaké typy úvěrů jsou u Fio k dispozici?

Kolik peněz si lze půjčit, to již víme. Nyní se pojďme podívat také na to, jaké jsou konkrétní typy úvěrových produktů. Jedná se o možnost spojenou s tím, že využijeme takzvaného provozního financování, které je spojeno s možností navýšit kapitál, který je ve firmě. Stejně tak ale není problém využít i investiční financování. To je spojeno s možností rozšířit podnikatelské aktivity. Fio ale umí půjčit peníze také na refinancování závazků, stejně jako na poměrně specifické aktivity, které jsou spojeny s financováním zemědělských firem. Toto odvětví se dnes právě díky zajímavým úvěrům může velmi rychle rozvíjet.